ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA
Články pro Obecnický zpravodaj, MUDr. Eva Svobodová


Zp�t na �vodn� str�nku

cygy.svobodova@seznam.cz cygysro@seznam.cz

Gynekologie
tel:   318 628 219
mobil:   702 013 127

Cytologie
tel:   318 618 041
fax:   318 614 079

Facebook www.facebook.com/cygy146/

Školní 146
Příbram VIII
261 01

IČ: 29011043

IČZ: 30 583 000 LAB
IČZ: 30 126 000 GYN
 
Poruchy pjmu potravy  Poruchy p?íjmu potravy
RS - Roztrou?en sklerza  Roztroušená skleróza
Regulan poplatky  Poplatky pacientů v ordinacích apod.
OKOVN PROTI   ?RAKOVIN?  O?KOV?N? PROTI ??RAKOVIN??? - vakcíny Silgard a Cervarix
hubnut II  Poruchy p?íjmu potravy
popleniny  První pomoc - POP?LENINY A OPA?ENINY
klouby  První pomoc - PORAN?N? KLOUBŮ A OBLI?EJE
pate  První pomoc - ZLOMENINY P?TE?E
zlomeniny1  První pomoc - ZLOMENINY - OBECN?
zlomeniny  První pomoc - ZLOMENINY DOLN?CH KON?ETIN
krvcen  První pomoc - KRV?CEN? I. + II.
srdce  První pomoc -SRDE?N? Z?STAVA
dech  První pomoc - Z?STAVA DECHU
vdom  První pomoc - PORUCHY V?DOM?
Prvn pomoc - Obecn  První pomoc - Obecn?
Ndory plic  Nádory plic a novoro?ní p?edsevzetí
?eny  Povídání pro ženy
mu?i  MUŽSK? DNY A ROKY
obezita  ŽIVOTN? STYL OBEZITA A NAŠE ZDRAV?
ALERGIE  ALERGIE
infekce  AKUTN? INFEKCE D?CHAC?CH CEST.
VIAGRA  VIAGRA
pam?  TR?NINK PAM?TI A ROZVOJ MYŠLEN?
ZUBY  ZUBY
hodovn  V?NO?N? HODOV?N? - ZAŽ?VAC? TRAKT SE BR?N? !
cukrovka  V?NOCE - CUKROV? - CUKR - CUKROVKA
ekon  SYNDROM EKONOMICK? T??DY
leto  N?KOLIK N?STRAH L?TA.
hubnut  M?TY A POV?RY O HUBNUT?
melanom  MALIGN? MELANOM
klouby  NEMOCI KLOUBŮ II.
revma  KDYŽ SE ?EKNE REVMA
cevy  POT?ŽE S C?VAMI - HEMOROIDY
traveni  FUNK?N? PORUCHY TR?VEN?


Editace