Editace Aktualit


Popis

Zapsáno
Funkce

Cytologická laborato? je akreditována MZCR k provád?ní screeningové cervikovaginální cytologie v rámci Programu screeningu karcinomu d?ložního hrdla do 31.12.2015 ?j. MZDR 32805/2013-2/OZS

2010-01-15
upravit smazat

Naše laborato? úsp?šn? splnila podmínky Auditu II - "Národního autoriza?ního st?ediska pro klinické laborato?e p?i ?LS JEP" a dne 7.8.2013 obdržela Osv?d?ení o spln?ní podmínek Auditu II ?.DAA-10-2011-0052-817 pro odbornost 817 - 820 Laborato? klinické cytologie.
Osv?d?ení o registraci NASKL - Registr klinických laborato?í ?o. RKL/0052/817-820 platí do 31.12.2015

2010-01-15
upravit smazat