Aktuality a další mimořádné informace


Zp�t na �vodn� str�nku

cygy.svobodova@seznam.cz cygysro@seznam.cz

Gynekologie
tel:   318 628 219
mobil:   702 013 127

Cytologie
tel:   318 618 041
fax:   318 614 079

Facebook www.facebook.com/cygy146/

Školní 146
Příbram VIII
261 01

IČ: 29011043

IČZ: 30 583 000 LAB
IČZ: 30 126 000 GYN
 

Zde najdete aktuální informace o provozu ordinace a další důležité informace:

 
 

Cytologická laborato? je akreditována MZCR k provád?ní screeningové cervikovaginální cytologie v rámci Programu screeningu karcinomu d?ložního hrdla do 31.12.2015 ?j. MZDR 32805/2013-2/OZS

 

Zapsáno:
2010-01-15


Naše laborato? úsp?šn? splnila podmínky Auditu II - "Národního autoriza?ního st?ediska pro klinické laborato?e p?i ?LS JEP" a dne 7.8.2013 obdržela Osv?d?ení o spln?ní podmínek Auditu II ?.DAA-10-2011-0052-817 pro odbornost 817 - 820 Laborato? klinické cytologie.
Osv?d?ení o registraci NASKL - Registr klinických laborato?í ?o. RKL/0052/817-820 platí do 31.12.2015

 

Zapsáno:
2010-01-15